Топки

Топки ТЛПХ

Топка ТЛПХ-1,1/3,0 (привод МРВ 350-5490)
Топка ТЛПХ-1,1/3,5 (привод МРВ 350-5490)
Топка ТЛПХ-1,1/4,25 (привод МРВ 350-5490)

Топки ТШПм

Топки серии ТШПм

Топки РПК и ПТЛ-РПК с питателями ЗП-400/ЗП-600 (взамен ПТЛ-400/ПТЛ-600)

Топка РПК-1-1100/915
Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/2,135
Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525
Топка ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44
Топка ПТЛ-РПК-2-2,66/3,66